Dec 102014
 

جلسه ۱ مورخ ۲۸-۷-۹۳

جلسه ۲ مورخ ۵-۸-۹۳

جلسه ۳ مورخ ۱۹-۸-۹۳

جلسه ۴ مورخ ۲۶-۸-۹۳

جلسه ۵ مورخ ۳-۹-۹۳

جلسه ۶ مورخ ۱۰-۹-۹۳

جلسه ۷ مورخ ۱۷-۹-۹۳

جلسه حضوری ۲۷-۰۹-۹۳

جلسه ۸ مورخ ۲۴-۹-۹۳

جلسه ۹ مورخ ۱-۱۰-۹۳

جلسه ۱۰ مورخ ۸-۱۰-۹۳

جلسه ۱۱ مورخ ۱۵-۱۰-۹۳

نمونه سوالات ارسالی دوستان

حل نمونه سوالات استاد (۲۲ سوال)

جواب سوالات پیام نور

جزوه کامل یکی دیگر از دوستان

 

باتشکر از زحمات دوستان گرامی؛

مهندس راست خدیو، مهندس حمزه، مهندس ملازینلی، مهندس نصیری نژاد، مهندس برادران، مهندس صادقی، مهندس هاشمی

 

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد