Dec 162013
 

نمونه سوال سال تحصیلی ۹۰ – ۹۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 امتحان درس مهندسی و ساخت سیستم‌های تجارت الکترونیک

بخش الف) یک مرکز داده قصد دارد تا به مشتریان خود, سرویس دهنده مجازی (Virtual Private Server-VPS) عرضه نماید. در این نوع از خدمات زیرساخت, به کمک تکنولوژی های نرم افزاری از مجموعه مشخصی از امکانات و تجهیزات حقیقی شامل سرویس دهنده حقیقی (حاوی حافظه جانبی, حافظه اصلی, پردازش گر و …) , عرض باند اینترنتی و سایر موارد، سرویس دهنده های مجازی متعدد و با ظرفیت های مختلف و قابل تعریف مبتنی بر خصوصیات نیاز متقاضی, ایجاد و با استفاده از ابزار مدیریتی مستقل در اختیار او قرارداده می شود. مشتریان می توانند از میان پیکره بندی های تعیین شده قبلی, سرویس دهنده مورد نیاز خود را انتخاب نموده و یا ایجاد سرویس دهنده ای را مبتنی بر نیاز خاص خود درخواست نمایند.

۱)      با فرض وجود حداقل نقش های خریدار، فروشنده، بانک به عنوان مرجع پرداخت الکترونیکی، ثبت احوال به عنوان مرجع احراز هویت افراد حقیقی، سیستم تجارت الکترونیکی و موسسه اعتبارسنجی مشتریان، فرآیند هر یک از فعالیت فروش الکترونیکی VPS از پیش آماده و فروش الکترونیکی VPS اختصاصی، را طراحی نمایید.

۲)      به غیر از فعالیت های ذکر شده در بند قبل، دو فعالیت تجاری و دوفعالیت غیرتجاری دیگر را که مکمل یا مرتبط فعالیت های بند قبل باشند، فقط نام برده و نوع آنها را بلحاظ موضوعی مشخص نمایید.

بخش ب) در شکل (۱)، جریان های کاری مربوط به فعالیت های یک زنجیره تامین کامپیوتر به صورت سفارشی برای مشتریان آورده شده است. با فرض آن که خریدار یا مشتری عنصری خارج از زنجیره تلقی گردد، مطلوبست:

۱)      مدل های PGFD سطوح فرآیند و کل زنجیره تامین

۲)      طراحی مجدد جریان های گردش کار برای فعالیت های زنجیره با فرض آن که هر یک اعضای زنجیره (فروشنده، توزیع کننده و تامین کننده) دارای یک سامانه تجارت الکترونیکی مجزا و مستقل باشند.

۳)      طراحی نمودارهای LGFD سطح گردش کار الکترونیکی و PGFD سطح صفر مربوط به سیستم تجارت الکترونیک هر یک از سامانه های تجارت الکترونیکی زنجیره

۴)      با توجه به فهرست جریان های ورودی و خروجی بدست آمده در سئوال قبلی، نمودار پیمایش واسط های کاربر برای هر یک از نرم افزار سیستم تجارت الکترونیک زنجیره مورد نظر را طراحی نمائید.(توجه: در صورت نیاز می توانید به مجموعه عناوین حاصل، موارد دیگری را حسب نیاز و جهت تکمیل نمودار پیمایش اضافه نمائید.)

بخش (ج): با توجه مراحل آورده شده در فرآیندهای کاری الکترونیکی شده مربوط به بخش قبل و سمینارهای ارائه شده در کلاس مشخص نمایید که در انجام یا الکترونیکی نمودن کدامیک از مراحل آورده شده در جریان های کاری, می توان از ایده ها، مدل ها و مطالب ارائه شده در مقالات سمینارهای کلاسی, بهره گرفت؟ ذکر کاربرد دو مورد از مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی کافی است. (برای هر یک حداکثر در چهار سطر)

(موفق باشید)ecs-exam2

 

—-

نمونه سوال سال تحصیلی ۸۹- ۹۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 امتحان درس مهندسی و ساخت سیستم‌های تجارت الکترونیک

بخش الف) مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شده تا با ایجاد یک ابر رایانه خوشه ای (Super Cluster) امکان عرضه خدمات پردازش فوق سریع به سایر سازمان ها ، دانشگاه ها و اشخاص حقیقی را فراهم آورد. همچنین این مرکز قادر است تا علاوه بر ارائه خدمات پردازش فوق سریع، بنابر سفارش سازمان های متقاضی برای آنها اقدام به تولید ابر رایانه نماید. این مرکز تصمیم گرفته تا برای ارائه این خدمات شرکتی با ماهیت تجاری را در مرکز رشد دانشگاه تاسیس نماید.

۱)      فعالیت های تجاری ممکن و چهار فعالیت فرعی شرکت مورد نظر را مبتنی بر محصولات مشخص شده برای آن نام ببرید.

۲)      با طراحی یک چارت سازمانی که اجزای آن بر مبنای وظیفه تعیین شده باشد، مدل جریان کار سازمانی جهت ارائه دو فعالیت تجاری عنوان شده در سئوال قبل را با فرض عدم وجود سیستم الکترونیکی مشخص و به صورت ماتریس گردش کار ترسیم نمائید.(در پشت صفحه)

۳)      فرض وجود سیستم الکترونیکی در سئوال قبل، چه ابعادی از مدل جریان های کاری طراحی شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ آیا می توان به در مورد شرکت مذکور، به یک سازمان تمام الکترونیک(Virtual Organization)  دست یافت؟

بخش ب) در بخش ضمیمه، جریان های کاری مربوط به سه فعالیت فروش، خرید و چاپ کتاب در یک بنگاه انتشاراتی آورده شده است. مطلوبست:

۴)      تحلیل جریان های عمومی بنگاه مذکور در لایه فرآیندهای کاری PGFD-LGFD منظورشه

۵)      تحلیل جریان های عمومی کل بنگاه در لایه زمینه (سطح صفر)

۶)      طراحی مجدد جریان های گردش کار به منظور ایجاد سیستم تجارت الکترونیک

۷)      تعیین نمودار جریان های عمومی سیستم تجارت الکترونیک سازمان در لایه زمینه (سطح صفر)

۸)      با توجه به فهرست جریان های ورودی و خروجی بدست آمده در سئوال قبلی، نمودار پیمایش واسط های کاربر برای نرم افزار سیستم تجارت الکترونیک بنگاه مورد نظر را طراحی نمائید.(توجه: در صورت نیاز می توانید به مجموعه عناوین حاصل، موارد دیگری را حسب نیاز و جهت تکمیل نمودار پیمایش اضافه نمائید.)

بخش (ج): با توجه موارد ارائه شده در بخش قبل و سمینارهای ارائه شده در کلاس و همچنین جوابهای حاصل از پاسخ به سئوالات این بخش، به سئوالات زیر پاسخ دهید:

۱)      مطالب و محتوای کدامیک از مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی، در راستای ایجاد کدام بخش از سیستم تجارت الکترونیکی برای کتابفروشی قابل استفاده و بکارگیری است؟ کاربرد هر یک را در حد اختصار بیان نمایید.

۲)      جزئیات نحوه استفاده از دو مورد از روش‌ها و ایده‌های مطرح شده در مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی را به اختیار توضیح دهید. در این رابطه فرض کنید که سیستم تجارت الکترونیک کتابفروشی، به عنوان مثال عملی مقاله‌های انتخاب شده، در نظر گرفته می شوند.

(موفق باشید)

ecs-exam3

ecs-exam4

Dec 112013
 

خلاصه کلاس حضوری مهندسی تجارت الکترونیک دکتر هاشمی ۹۲/۰۹/۲۰
نمودار فرایند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیک

در تمرین ها به یاد داشته باشید :
در تجارت بین خریدار و فروشنده تعامل وجود دارد

عملی تجاری محسوب می شود که رقابت در آن باشد.

مقالاتی در مورد :
در بحث توصیه گر ها
قیمت ها
ترتیب نمایش کالا ها

طراحی ابزار های کاربری در ECS

ایجاد کمپین تبلیغاتی در وب سایت های دیگر

مراحل طراحی سیستم تجارت الکترونیکی
– طراحی محتوای الکترونیکی ECS
– طراحی ابزار های کاربری
– طراحی شبکه ارتباطی و خدمات دسترسی
– طراحی خدمات الکترونیکی
– طراحی زیر ساخت پردارشی
– طراحی سناریو های خدمت رسانی به کاربران
ابزار کاربری تاثیر گذار بر شکل و نحوه ایجاد محتوا برای موضوعات نیاز کاربران
طراحی ابزار کاربری در بیشتر موارد شامل انتخال از بین ابزار های موجود می دانیم
– موبال / اندروید / با صفحه نمایش ۷٫۷ / ۳G –> سیار و همراه کاربر + محدودیت نمایش محتوا
– کامپیوتر رومیزی / Win 7 / صفحه نمایش ۱۵اینچ / شبکه ۱Gig –> ثابت + عدم محدودیت در نمایش محتوا

می توانیم چند ابزار هم استفاده کنیم

مراحل طراحی ابزار کاربری
۱- تعریف شرایط والزامات هر کاربر در درسترسی به محتوای مورد نیاز
۲- بررسی و تعیین طیف ابزار های کاربری موجود و قابل استفاده
۳- انتخاب ابزار مناسب برای هر دسته نیاز کاربران تجاری

 

 

Dec 092013
 

خلاصه مباحث درس مهندسی تجارت الکترونیک – خانم قوامی پور

فاز دوم تمرین تا هفته دیگه مهلت دارد
مقاله : اونهایی که آپلود کردند
برای پروژه تحقیقاتی معمولا تا بعد از امتحان فرصت دارید
PGFD را به صورت پیوست بفرستید

مقاله در مورد hidden markov chain کسی کار کرده ؟ ( از بچه های کلاس کسی کار نکرده بود )

خروجی فعالیت های بازار یابی : خروجی حاصل عمل بازاریابی – علاقه مندی هر کالا چه چیزی هست

توضیحات روی فاز دوم تمرین :

در شیت اول ماتریس جریان کار ، هر کدام از ستون های برای چه هدفی ایجاد شده اند
مراحل انجام فعالیت جزء به جزء نوشته می شود

برای تکمیل شیت دوم بهتر است که PGFD را از قبل کشیده باشید
برای ۵ تا فعالیت که PGFD دارید این شیت دوم را کامل کنید
نوع جریان : داده ، کالا ، مالی می تواند باشد
موضوع جریان :
ابزار جریان : وسیله ای که توسط آن جریان اتفاق می افتد ، مثلا داده در چه فرمی ارسال شده ، یا کالایی که توسط خط هوایی ارسال شده
می توانید فعالیت ها را جدا در نظر بگیرید یا اینکه در یک شیت بکشید

برای فعالیت هایی که تمام الکترونیکی یا نیمه الکترونیکی هستند را بیاورید ، چون فعالیت های غیر الکترونیکی کمکی به سیستم شما نمی کند.

مثلا یک مشتری keyword وارد سیستم می کند
از کاربر به ECS – نوع جریان : داده – موضوع محتوای جریان

 

حتما موضوع مقاله را بفرستید

 

 

Dec 072013
 

محتوای الکترونیکی
۱- موضوع –> ماهیت و موضوع –> تحلیل نیازمندی های مشخص شده
۲- شکل –> قالب و نحوه نمایش و عرضه یا دریافت محتوا

مشخص شده در هر انباره چه مقولاتی ذخیره شده است

هر عنوانی که در {} آمده، نشان دهنده این است که هر یک از موارد مشخصات مشتمل بر مجوعه ای از این داده ها خواهد بود
به ازای هر ردیف از جدول مقادیری تکرار شونده هستند
که این انباره را به دو قسمت تقسیم کرده ام
یک ارتباطی هم بینشان برقرار کرده ام

برای تمام جدول ها باید کلید اختصاصی کننده ایجاد کنم تا در تمام جدول ها یکتا باشد

ecs-entity


ecs-1nf
ecs-2nf
ecs-3nf

ecs-relations

 

در نرمال سوم کلیه فیلد هایی که مقدار آنها وابسته به مقدار سایر فیلد ها است

جدولی را در نظر می گیریم که تک تک فیلد ها را لیست می کنیم و مشخص می کنیم هر کدام از چه منبعی استفاده می شود.

SB : System Base ( متغیر سیستمی )
DB : Database ( بانک اطلاعاتی )
MB : Momory Base ( فرمول محاسباتی در حافظه )

مجموعه رویداد ها و اتفاقاتی که این واسط کاربری را اعلام کند را در جدولی دیگر می آوریم Detail Design

ما بین واسط های کاربری را مدل پیمایشی داشته باشیم

ecs-UI-property ecs-detail-Design ecs-UI-Browse

Nov 302013
 

خلاصه درس مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – دکتر هاشمی ۹۲/۰۹/۰۹

ecs-LGFD

شما می توانید PGFD و LDFD را ترکیب هم بکنید

 

ecs-PGFD2

 

در مدل تلفیقی نمودار و مدل اخیر بطور دقیق مشخص می نماید که هر یک از نقش ها یا عوامل دخیل در تجارت ، که با سیستم تجارت الکترونیکی مرتبط خواهند بود ، کیستند.

– نوع و موضوع نیازی که هر یک از عوامل تجاری ، بر ساس آن به ECS مراجعه خواهند داشت ، در نمودار تلفیقی مشخص شده است .
————
مستند سازی
فرم ثبت جریان های عمومی ( فیزیکی – منطقی )
کد – از کاربر / ECS – به کاربر / ECS – نوع جریان – موضوع متوای جریان –
———————————–
معماری کسب و کار تجاری و ECS
– اهداف طراحی معماری تجارت الکترونیکی
۱- تعیین ساز و کار و جزییات اولیه انجام خدمات تحاری بر بستر الکترونیکی
۲- تعیین جزیی پاسخ به سوال : چگونه خدمات تعیین شده در محدوده تجاری را می توان بر بستر الکترونیکی ارائه داد ؟

سناریو های ممکن :
۱- تغییر معماری فعلی کسب و کار تجاری و بکار گیری ECS در آن
۲- طراحی معماری کسب و کار مبتنی بر سیستم تجارت الکترونیکی
مرحله طراحی ( طراحی معماری کلی ECS – طراحی ECS Apps )

 

 

ecs-public-Flow
مراحل فرآیند مهندسی و ایجاد ECS
– شناخت ( طراحی ) کسب و کار تجاری
– تجزیه و تحلیل نیازمندی ها
– طراحی سیستم تجارت الکترونیکی
– ایجاد سیستم تجارت الکترونیکی
– بهره برداری از سیستم تجارت الکترونیکی
– ارزیابی سیستم تجارت الکترونیکی
——————————————
مراحل طراحی سیستم تجارت الکترونیکی
– طراحی محتوای الکترونیکی ECS
– طراحی ابزار های کاربری
– طراحی شبکه ارتباطی و خدمات دسترسی
– طراحی خدمات الکترونیکی
– طراحی زیر ساخت های پردازشی
– طراحی سناریو های خدمت رسانی به کاربران
——————————————-
شکل واسط های کاربری
ECS-UI
در پروژه شما نمودار PGFD شما کفایت می کند
برای انجام پروژه آنچه که در نمودار ها حاصل شده است را درج و ثبت کنید

 

 

 

 

Nov 252013
 

 

خلاصه مطالب درسی تدریس یار مهندسی تجارت الکترونیک – خانم قوامی پور – ۹۲/۰۹/۰۴

 

برای تمرین دوم : ماتریس جریان کار بکشید

ecs-matrix-WorkFlow

مراحل / عوامل : مشتری – سیستم – واحد مالی – واحد تحویل – …
۱- جستجو
۲- درخواست
۳- پرداخت وجه
.
.
.

PGFT رسم می کنید :
ماتریس جریان کار را نگاه می کنید

تحت فرم الکترونیکی اگر داده داره ارسال میشه در چه غالبی ارسال می شود
مثلا مشتری به سایت داده را انتقال میدهد ( محصول انتخابی )
(فرمت داده مشخص باشد )
مثلا : داده با رنگ آبی ، کالا با رنگ قرمز ،
مشخصات جریان های عمومی سازمان
باید PGFT ها را با ابزار جریان توضیح دهید

 

 

ecs-PGFT

 

برای مقاله تحقیقی در درگاه سایت قرار دهید با بتوانیم نظر بدهم

مقاله فارسی یا انگلیسی فرق نمیکند ولی از ژورنال یا کنفرانس معتبر باشد

مقاله حتما باید ارسال شود

پاور پوینت ها را فعلا صدا گذاری نکنید

Nov 182013
 

خلاصه مباحث تدریس یار تجارت الکترونیک – خانم مهندس قوامی پور

ابزار دات نت بشرطی که open source باشد اشکالی ندارد استفاده
کنید

اگر فرایند قلم کالاهای مختلف در سیستم یکی است لزومی ندارد که کالا ها را مجزا کنید

در حدود ۵ قلم کالا را در نظر بگیرید
در مورد مقاله تحقیقاتی – حتما جنبه مهندسی داشته باشد

مثلا ارائه فریم ورک باشد
حتما از جنش کمی باشد
مقاله های تحقیقیاتی خوب مثل :
DSS ها و Recomender ها : Secision Support System
user behabior
تحلیل کمی روی رفتار کاربران
Social Commerce
دو سه تا مقاله کافی است

که دید پیدا کنید و تبدیل به پاور پوینت کنید

فارسی و انگلیسی بودنش مهم نیست
حتما معتبر و ترجیحا ژورنال باشد

از تز های دانشگاه های خارجی می توانید استفاده کنید
پیشنهاد مقاله را در درگاه پورتال درس وارد کنید تا تایید کنم

اصل مقاله را هم باید بفرستید
خروجی کار تحقیقاتی فقط پاورپوینت با صدا گذاری باشد

پروژه کلاسی را باید در مورد یک سایت تجاری باشد
از جنس کالا یا خدمت
به صورت انفرادی

زمان آپلود کردن تمرین را در پورتال سایت ببینید

Business Plan مراحل طراحی و در نهایت پیاده سازی را در کل می خواهیم
از بین افعال تجاری درج شده، مواردی را که در حوزه تجاری منتخب مطرح می باشد انتخاب و بقیه را حذف نمایید

 

 

Nov 112013
 

خلاصه درس تجارت الکترونیک جلسه ۹۲/۰۸/۲۰ خانم مهندس قوامی پور

تمرین :
یک سری تمرین حین درس داریم
مثلا عمل تجاری را در پروژه با بایستی تعریف شود
هر تمرین در پورتال بایستی تحویل داده شود
پروژه :

یک پروژه تعریف می شود که یک سایت تجارت الکترونیکی پیاده سازی شود
در ۳ یا ۴ مرحله تحویل می شود

تحلیل نیازمندی ها و طراحی سیستم تجارت الکترونیک برای محدوده تجاری مشخص (اجباری )
– پیاده سازی سیستم تجارت الکترونیک سازمان با استفاده از ابزار های آماده ( اجباری)
– توسعه امکانات و قابلیت های ابزار های آماده برایایجاد سیستم های EC ( اختیاری )

پروژه دوم : پروژه تحقیقی – به صورت سمینار کلاسی که منجر به مقاله کنفرانسی یا ژورنال شود نمره اضافی دارد

پروژه ها تک نفره باید تحویل شوند
برای تحویل پروژه باید روی VPS باشد

(اگر کسی در پورتال ثبت نام نکرده باشد ایمیل کنید تا برایتان دسترسی باز شود)

http://home.morva.net/~ali_h/VAUT-CEIT-MS-ECSE/W-Books%20&%20Resources/

یک نگاهی به manual Magento بکنید ، ابزار ساده ای است
لینک آموزش magento :
http://takhtesefid.org/user/magentoecommerce#page=1;sort=time;order=-1

سمینار معمولا اواخر ترم تعریف می شود – یک powerpoint ترجیحا با صدا
تحلیل و طراحی اولیه را با نرم افزار ویزیو هم

تعریف :
قلم تجاری
اعمال تجاری

Nov 022013
 

مدل کلی فرآیند مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

مراحل فرآیند مهندسی و ایجاد ECS

پیش فرض های متدولوژی مهندسی ECS

ecs-flowchart

[image 1]
نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکی

تعیین محدوده اعمال در کسب و کار تجاری

اعمال خریدار ( قبل از خرید – حین خرید – پس از خرید )

اعمال فروشنده ( قبیل از فروش – حین فروش – پس از فروش )

اعمال واسطه ( قبل از خرید و فروش – حین خرید و فروش – پس از خرید و فروش)
مولفه ها و ابعاد موثر در نحوه انجام فروش

نوع پیکره بندی قلم تجاری برای فروش ( طرح .


نوع تبادل ( نقد – اقساط / اعتباری )
محدوده جغرافیایی ( داخلی / خارجی )
نوع شخصیت خریدار ( حقیقی / حقوقی / دولتی )
نحوه تحویل ( تدریجی / فوری )
تعهدات فروشنده ( بیمه / حمل )
حجم خرید ( خرد / عمده / کلان )
نوع تبادل مالی
تعیین دامنه فعالیت ها در کسب و کار تجاری

ماتریس اقلام / عملیات کسب و کار تجاری
– عبارتست از ماتریسی که نمایش دهنده اعمال تجاری لازم بر روی اقلام تجاری می باشد
سطر ها : اقلام و عوامل تجاری
ستون ها : عمال تجاری
درایه ها : نقش تجاری انجام دهنده فعالیت

تعیین فهرست فعالیت ها و خدمات کسب و کار تجاری
– عنوان هر فعالیت : عمل تجاری + قلم یا عامل تجاری
نکته :
تفاوت وضعیت خریداران در هنگام اقدام خرید

انواع وضعیت در خریدار
( شناخت نوع نیاز / فروشنده / قیمت ها / شرایط )
انواع وضعیت در فروشنده
( شناخت نیاز مشتری / انطباق کالا و خدمات با نیاز های مشتری )

شناخت معماری کسب و کار موجود

هدف :
۱- شناخت کلیه نقش ها و عوامل اجرا کننده مراحل کسب و کار تجاری
۲- اجرای کسب و کار تجاری در بستر یک سازمان ( وابستگی عناوین نقش ها و عوامل اجرایی به معماری سازمان – وابستگی نیازمندی های هر نقش یا عامل اجرایی )
مروری در معماری ۷ لایه
[image 7 layer]


ecs-Architect

 

 

ecs-Architect2

 

 

جریان های کاری در سازمان های تجاری

 

ecs-workflow ecs-workflow2

Oct 122013
 

۹۲/۰۷/۲۰
مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیک

هزینه ابزار و تجهیزات

قبل از طراحی و مهندسی هر گونه سیستم تجارت الکترونیکی ، باید طرح کسب و کار مبنا برای ایجاد آن مشخص باشد.
۱- شناخت کسب و کار موجود
۲- طراحی کسب و کار جدید
در طرح های کسب و کار الکترونیکی ، کالا و خدمات الکترونیکی مبنای کسب و کار قرار می گیرد.
– خرید و فروش شارژ موبایل
– خدمات میزبانی وب
– خدمات دسترسی به اینترنت
– خدمات آوای انتظار موبایل
– فروش فال الکترونیکی
مدل های کسب و کار :

نحوه کسب درآمد
تفاوت Business Plan با Business Case
توسط مدیران استفاده می شود که در آن شما نحوه تامین بودجه و اعتبار برای سرمایه گذاری خاصی را عنوان می کند

همه مدلهای کسب کار باید در آنها نحوه کسب درآمد مشخص باشد

توصیف اینکه سازمان کسب در آمد
Transaction fees
Subscription fees
Advertisement fees
Affiliate fees
Sales
و ترکیبی از این ۵ روش را ممکن است بکار ببریم

کسب در آمد بر اساس برگزاری مناقصات و مزایدات
بدست آوردن قیمت بهتر

بازار یابی ویروسی( سینه یه سینه )
تشکیل خرید گروهی
برگزاری حراجی آنلاین
اختصاصی سازی کالا و خدمات
خدمات بازار ها
صفحه ۲۲ / ۳۳ اسلاید : مدل های کسب در آمد را به صورت گرافیکی می بینیم

920720-ECSE-exhibit1-3

در مدل Affiliate نه تنها تبلیغ را انجام میدهم و همچنین راهنمایی و اشتراک و لینک به سایت هدف هم انجام می دهیم

محدودیت های EC

در برخی از مسایل فنی محدودیت هایی وجود دارد
استاندارد ها
محدودیت های نرم افزاری
یکپارچه سازی ( بخصوص نرم افزار های که از قبل وجود دارد )

Market Place ها

۳ تابع اصلی در بازار ها
۱- تطبیق بین خریدار و فروشنده
۲- تسهیل تبادل اطلاعات
۳- زیر ساخت حقوقی

اجزای فضای بازار
– مشتری ها :
– افراد وب گرد به دنبال موارد زیر می گردند
– چانه زنی
– کالای دلخواه
– جمع آوری کنندگان کالاها

– فروشندگان
تعداد زیادی از فروشندگان که روی وب عرضه می شوند

– صفحات ظاهری سایت
– فعالیت های پشت صحنه
– جمع آوری سفارشات
– مدیریت انبار
– پردازش پرداخت ها
– بسته بندی و ارسال

– واسطه ها
– سایر شرکای تجاری
– خدمات پشتیبانی
( گواهینامه صلاحیت و اعتماد – مکانیزم دانش)

 

چند سطح مختلف می توانیم تعریف کنیم
۱- سطح افراد
۲- سطح فروشگاه (بین فروشگاه و مشتریان حقیقی و حقوقی)
۳- سطح بازار (بین فروشگاه ها و مشتریان)
۴- سطح تبادلات (بین بازار ها)

 

معماری سیستم های تجارت الکترونیکی

Sep 282013
 

۹۲/۰۷/۰۶
مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک – دکتر هاشمی

فرایند خرید و فروش و تبادل اطلاعات

فرایند های کسب و کار
برخط بودن

اجتماع
E-Business
مفهوم فراتر از e-commerce را دارد
– خدمات پس از فروش

۳ مولفه اساسی :
کالا
عوامل انجام دهنده تجارت
فرایند ها
در تجارت سنتی ، تمام مراحل تجارت به صورت سنتی و فیزیکی انجام می پذیرد

در تجارت pure EC تمام مراحل به صورت الکترونیکی انجام می گیرد

در تجارت Partial EC
تجارت الکترونیکی در فضای اینترنت و یا غیر اینترنتی هم باشد
مفهوم بازار های الکترونیکی :
مجموعه از خریداران و فروشندگان را در یکجا جمع می کنیم تا خرید و فروش در فضای الکترونیکی انجام پذیرد.
کارکرد بازار الکترونیکی با سیستم اطلاعات درون سازمانی IOS متفاوت است.

خانه یا چارچوب تجارت الکترونیکی
خدمات قابل ارائه در فضای الکترونیکی همواره لازم است

 

ec-framework
———————————
بازار یابی مستقیم
فضای جستجو
بانک انلاین
دولت الکترونیک
خرید الکترونیکی
تبادلات بین سازمانی
تجارت با دیگر عوامل تجاری انجام می پذیرد
موبایل کامرس
حراجی
سفر
انتشارات برخط

———————————
پایه های این خانه :
مردم ( خریداران – فروشنده ها – واسطه ها )
قوانین عمومی ( مالیات ها – حریم های خصوصی – قوانین – استاندار های فنی )
بازاریابی و تبلیغات (تحقیقات بازار –
خدمات پشتیبانی ( خدمات پرداخت – محتوا سازی – امنیت سیستم – توسعه )
شرکای تجاری (
———————————
زیر ساخت (مجموعه ای از تجهیزیات )
۱- زیر ساخت خدمات تجارت عمومی ( امنیت – هویت یابی – پرداخت)
۲- خدمات پیام رسانی و توزیع اطلاعات ( SMS – chat – Email – Viop – EDI
۳-تولید محتوای چند رسانه ای و زیر ساخت های توزیع و نمایش آنها –
۴- شبکه ارتباطی ( تلفن – اینترنت – تلویزیون )
۵- اینترفیس و ساختار بانک اطلاعاتی

———————————
تقسیم بندی بر اساس نوع
B2B
B2C
B2B2C مدل سه لایه
C2B
C2C
mobile commerce
تجارت الکترونیک مبتنی بر موبایل
تجارت شرکتی (گروه شرکت ها

B2E
تجارت برای کارکنان

E2E
طرح کسب و کار تجاری
BP
۱- مشخصات محصول ( خدمات ) جهت کسب در آمد
۲- فرایند و ساختار سازمانی مورد نیاز
۳- نحوه کسب در آمد برای بقای سازمان و خد اتکایی
۴- هزینه های راه اندازی کسب و کار بیان و توجیه می گردد.
۵- بستر های مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار مشخص می گردد
هر سیستم تجارت الکترونیکی ابزاری تسهیل کننده یا تونمند ساز در راستای اجرای یک کسب و کار تجاری است

سازمان کاملا تجاری : سازمانی که کالا یا خدمات دیگران را بفروشد.
سازمان تولیدی – تجاری : سازمانی که کالا یا خدمت خود را بفروشد.

در یک طرح کسب و کار
– خلاصه مدیریتی
محصولات و خدمات ( مشخصات – هم سنجی رقابتی )
اندازه کسب و کار
فرایند تولید محصول / ارائه خدمات
ساختار سازمانی ( تولید کننده – فروشنده – و… )
تحلیل بازار ( Market Analysis )
تفسیم بندی بازار
توان بازار و نوع مشتریان
راهبرد تعیین بازار هدف
مشخصات بازار خدمات
مشخصات بازار کالا

ارزیابی خطر پذیری ( Risk Evaluation )
نقاط ضعف کسب و کار
ارزیابی خطر پذیری در ارتباط با فناوری

برنامه اجرایی ( implementation Plan )
– فرایند تولید محصول
محل اجرا
تجهیزات و ماشین الات
تامین کنندهگاه مواد اولیه

برنامه ریزی مالی
پیش بینی حساب سود و زیان
پیش بینی جریان نقدینگی
هزینه ابزار و تجهیزات
هزینه کل

نکته :
قبل از طراحی و مهندسی هر گونه EC باید BP آن مشخص باشد.

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد