Dec 022013
 

یک گزارش از مقاله Datamining Report حداکثر ۳ صفحه بنویسید

موعد تحویل پروژه ۲۳ دی ماه است

بررسی پایان نامه خانم نعمت الهی به عنوان نمونه

فصل ۱ و ۲ که مقدمه هست ، فصل  ۳ و نهایتا فصل ۴

فصل چهارم : پیاده سازی فرایند داده کاوی بر روی داده های هزینه و در آمد خانوار های شهری

datamining-sample

در فصل ۲ روی داده ها تحلیل خوشه ای انجام میدهید

قواعد پیوند

نکات :

فهرست اشکال نیاز نیست
عنوان فصل نیاز نیست

مرجع صحیح است ، منبع که می نویسید نشان از کپی کردن دارد

می نماید ، می نمایید استفاده نمی شود به جایش از فعل کرد استفاده کنید
فایل تبدیل شده به PDF را نگاه کنید که بهم ریختگی نداشته باشد

آمار های رسمی Official Statistic : آمار هایی که دولت جمع آوری می کند

در Data Analysis یک فرضیه مطرح می شود با روش های آماری قبول یا رد می شود

ولی در داده کاوی فرضیه از قبل نداریم ولی اگر در داده کاوی Data Alanysis هم استفاده
کردید بد نیست

بزگترین چالش داده کاوی Data Quality هست ، خطای نمونه گیری هم جزء اشکالات هست

لازم نداریم یک روش را توضیح بدهیم ( مثل k-means )

تحلیل خوشه ای
قواعد پیوند

امتحان از دو بخش  Hirarchical Clustering و قواعد پیوند می گیریم

یک صفحه A4 می توانید سر جلسه بیاورید ، ولی موبایل و تبلت نمی شود

 

 

تحلیل خوشه ای باید انجام بدهید

کتاب الکترونیکی خوشه بندی دکتر حسین هوشیار منش را بخوانید

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


8 − three =

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد