Apr 302013
 

۹۱/۰۲/۱۰

فصل ۸ – ژنتیک

الگوریتم زنتیک و کاربرد آن در یادگیری ماشین

تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین)

الگوریتم ژنتیک
مجموعه ای از افراد داریم
هر فردی خصوصیاتی دارند
هر ژن ویژگی های خاصی را میتواند رمز کند

هر کروموزوم دارای مجموعه ای خواص ژنتیکی هست.

ساختار الگوریتم های ژنتیک

مساله –>مدلسازی مساله –> تشکیل جمعیت اولیه –> جستجوی ژنتیکی–> جواب

نحوه کدکردن مساله خیلی مهم است
چون در تمامی مراحل از همین کد و دی کد استفاده می کنیم

معمولا از روش باینری استفاده می کنیم

صفحه ۱۲ از ۳۲
بازنمایی
فضایی از مساله داریم

جمعیت ، مجموعه از راه حل ها ( کروموزوم ها )

ارزیابی جمعیت – Fitness

بهینه کردن شایستگی ها

انتخاب Selection (انتخاب والدین )

روش های انتخاب والدین :
۱- انتخاب تمام جمعیت به عنوان والدین
۲- انتخاب تصادفی
۳- روشهای دیگر
۳-۱ انتخاب مناسب ترین هر اجتماع
۳-۲ چرخ رولت – مبتنی بر شایستگی
۳-۳ Scaling Selection
۳-۴ Tournoment Selection

عملگر های الگوریتم ژنتیک
ترکیب مجدد (Crossover)

چندین روش برای ترکیب هست

۱- ترکیب تک نقطه ای ( از یک قسمت ژنوم هر کدام از والد ژنوم را تقسیم کنیم و با هم ترکیب کنیم )

۲- ترکیب دو نقطه ای ( در چند نقطه می تواند ژنوم ها ترکیب شود )

۳- ترکیب بر اساس مدل

جهش ژنتیک : اگریکی از بیت ها مخالف والدین باشد

شرط خاتمه

مزایای GA

مشکل Crowding
راه حل های Crowding :
۱- استفاده از ranking
۲- Fitness sharing

 

کاربرد الگوریتم ژنتیک در یادگیری ماشین

 

  One Response to “خلاصه درس یادگیری ماشین ۹۲/۰۲/۱۰”

  1. با سلام

    خواهشمندم در صورت امکان لطفاً فایلی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در یادگیری ماشین برایم ایمیل نمایید.

    با تقدیم احترام بهنام

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


5 + nine =

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد