May 102014
 

FLC
– ورودی ها defuzzification interface
– خروجی ها
قوانین کنترلی
—————
اینترفیس فازی گشایی
– Mean of Maximum Method ( MOM)
– Center of Area Method (COA) ترکیب درجه عضویت ها
مساحت محصور بین …
– Bisector of Area ( BOA)
اگر هردو مساحت سفید و مشکی برابر باشد z0 مساوی می شود

برخی زمان ها ممکن است به صورت زمان پرتی سیستم باشد
که از lookup table ها استفاده می کنیم

control Variable ها در یک ستون جدول و input Variable
ها در ستون دیگر می گذاریم

طراحی پروسیژر فازی کنترل های منطقی FLC

۱- determination of state variables and Control
Variables
۲- determination of interface method
۳- روش های مختلفی را می توانیم پیاده سازی کنیم
۴- گسسته سازی و یا پیوسته سازی بهتر است ؟
۵- بخش بندی فضای متغیر ها
۶- شکل توابع فازی ، نوع اعداد فازی مهم هستند
۷- روی پایگاه دانش چه قوانینی را پیاده سازی کرده ایم
۸- استراتژی های مختلفی را می توانیم مشخص کنیم
۹ – با هر سیستم کنترلی احتیاج به تست دارد
۱۰- ساخت lookup table از خروجی های متغیرهای کنترل

Fuzzy Expert Systems

می تواند دانش بشری را در غالب فازی به خدمت بگیرد

Knowledge Base
Input interface
output Interface

ماژول Schaduler – بر اساس ارتباظ

تفاوت FLC با FXS
فازی کنترل ها به زبان سیستم ها نزدیکند
fuzzy expert system به زبان انسان نزدیکند و کنترل مرکزی
داریم

اسلاید ۲۸ :
تشابه FLC با FXS
در هر دو
موتور استنتاج
پایگاه دانش وجود دارد….

Interface Engine ( Decision Making Logic )

در حوزه اسنتتاج تمرکز بر این است که بتوانند در حوزه ورودی ها
بتوانند ارزیابی کنند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند

اسلاید ۳۱ :
Linguistic Approximation
اسلاید ۳۲:
Scheduler
مدیریت و کنترل همه فرایند ها را انجام میدهد
تعداد بسیار زیادی ممکن است rule داشته باشیم که هر کدام در جایگاه خودشان اهمیت پیدا می کند که این کار Scheduler است

پروژه خودتان را بر اساس fuzzy expert system معرفی کنید

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


nine × = 45

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد