بهمن ۲۷۱۳۹۴
 

آموزش گام به گام تحلیل شبکه اجتماعی در زبان R
محسن رییسی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

Raeesi-SNA_in_R_in_Farsi.pdf

 Leave a Reply

(required)

(required)


3 × = هجده

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد