Jun 262013
 

بخشی از یرگه سوالات امتحان پایان ترم خانم دکتر امین غفاری

( تقریبا هیچ تناسبی با درس ها و تمرین های داده شده نداشت )

و اکثریت مطلق دوستان، ناراضی از جلسه امتحان بودندesl-emtehan

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد