May 112013
 
زمان ارزیابی دروس نیمسال دوم ۹۲-۹۱  

دانشجویان گرامی:

ارزیابی دروس از طریق وب از تاریخ ۲۱/۲/۹۲ تا ۳/۳/۹۲ اجرا می گردد. دفتر نظارت و ارزیابی توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید.

v               در جهت صرفه جویی در وقت، حوصله و تأمل بیشتر، از نیمسال تحصیلی اول ۹۲-۹۱ تعداد سئوالات ارزیابی کلیه دروس تئوری و عملی اصلاح و کاهش یافته است.

v               دقت در پاسخگویی به سئوالات، مشارکت همه جانبه و ارائه پیشنهادات سازنده در بهبود کیفیت آموزش و امر تدریس دانشگاه بسیار مؤثر می باشد.

v               نظرات شما بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

v               خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزیابی نمایید.

تذکر: ارزیابی کلیه دروس ثبت نامی برای تمامی دانشجویان الزامی می‌باشد و در صورت عدم انجام، مشاهده کارنامه در پورتال آموزشی امکان‌پذیر نخواهد بود.

از همکاری شما متشکریم

دفتر نظارت و ارزیابی و برنامه ریزی دانشگاه

لینک ارزیابی اساتید :

https://portal.aut.ac.ir/

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد